O nás

Stavebná Spoločnosť DAPEX, s.r.o. bola založená v roku 2000. Prvých 10 rokov od jej založenia bolo nosnou stavebnou činnosťou realizácia líniových stavieb, inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina), komunikácií a výstavba obytných budov.

Z tých najväčších stavieb môžeme spomenúť napr. kanalizácia časti obce Veľký Cetín, inžinierske siete Tesco Zlaté Moravce, prekládka vodovodu na stavbe „Most Trenčín, rekonštrukcie 110 kV vedení v rámci celého západoslovenského kraja a mnohé ďalšie stavby.
Projekt Villa Thromos - radové domy
Projekt Villa Thromos - radové domy
V rokoch 2011/2012 sa spoločnosť preorientovala na realizáciu vlastných projektov pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Bol odštartovaný pilotný projekt Villa Thromos – IBV a Radové domy v Nitre . Na skoro dvoch hektároch vznikli nové pozemky pre individuálnu výstavbu v kombinácii s radovými domami, kde našlo nový domov desiatky spokojných klientov.

Spoločnosť naďalej plánuje realizovať nové projekty, ktorými bude ponúkať komfort individuálneho bývania. Cieľom je spojiť kvalitnú architektúru s funkčným prevádzkovým riešením.
.